Visszaküldési garancia

Az elállás joga

A Megrendelő a szerződéstől 30 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási nyilatkozat eljuttatható elektronikus levélben: ugyfelszolgalat@bercolini.hu  Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.

A terméktől való elállás joga csak annyiban él, amennyiben a termék használatba véve nem volt.

Az elállási nyilatkozatban kérjük feltüntetni: a megrendelő nevét, a megrendelés számát, a megrendeléssel kapcsolatban kiállított számla számát, valamint a számlaszámot, amelyre a visszaküldött termék vételára visszautalásra kerül.

A termék visszaküldési címe: 1135 Budapest Reitter Ferenc utca 63/B.

A GARKO Cipőkereskedelmi Kft, utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges.

A Megrendelő az elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, nyolc munkanap elteltéig (részletesen a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmazza) gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A GARKO Cipőkereskedelmi Kft a Megrendelő által kifizetett összeget a termék visszaküldését követő harminc napon belül téríti vissza.

A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, azonban ezen felül egyéb költség nem terheli, de a GARKO Cipőkereskedelmi Kft követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Termék cseréje, pénz visszafizetése

Csak használatba nem vett termékeket áll módunkban kicserélni, illetve visszavenni.

Amennyiben a termék cseréje, illetve a vételár visszafizetésére kerül sor, azt feltétlenül jelezzük e-mailben, és tájékoztatjuk a kapcsolatos teendőkről, információkról. A vásárlás során előforduló hibák, félreértések reklamációhoz vezethetnek. Az üzletszabályzatban leírtaknak megfelelően járunk el minden reklamáció kezelése esetén. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal, vásárlóink érdekeit szem előtt tartva járunk el.